Vi är ehandelcertifierade

Det betyder att 

  •  Företaget är inte på ekonomiskt obestånd.
  •  Företaget har ej ansökt om / är ej försatt i konkurs.
  •  Inga allvarliga klagomål från kunder finns olösta.
  •  E-handeln nyttjar kryptering där känsliga betaluppgifter skickas.
  •  E-handeln har antagit en personuppgifts och anti-spam policy.
  •  E-handeln har ett köpskydd via Nordisk E-handelscertifiering.

Se certifikatet här
/www.ehandelscertifiering.se/kontrollera-certifikat/?url=www.h2osport.se