Vi är ehandelcertifierade
Se certifikatet här
http://www.ehandelscertifiering.se/kontrollera-certifikat/?url=www.h2osport.se

H2osport.se använder cookies för att samla in och behandla uppgifter för att ge dig en bättre kundupplevelse och relevant marknadsföring. 

Priser samtliga priser hos h2osport.se är baserade på svenska kronor inkl moms (inom EU). Vid eventuella prisändringar i butiken gäller det pris som är aktuellt vid kundens beställning. Vi välkomnar internationella kunder! Ordrar inom EU betalas enl svensk skattelag. Internationella ordrar utanför EU betalas tull och moms av mottagare i mottagarland.

Information H2osport.se ägs av ACTIVE INDUSTRY GROUP SWEDEN AB. Alla betalningar sker direkt till ACTIVE INDUSTRY GROUP SWEDEN AB under svenska lagar. För att handla hos H2osport.se krävs att du är 18 år, annars måste du ha målsmans godkännande för att få handla. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Vi försöker att förmedla så rättvisa och informativa bilder av våra produkter som det bara är möjligt, men vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende.

Minimum order är 100 kr Orderbekräftelse En automatisk orderbekräftelse skickas till den e-postadresss som uppgetts vid beställningen. Ordernumret på denna bekräftelse ska alltid anges vid kontakt med oss angående din order.

Leveranstid H2osport.se skickar beställningar kontinuerligt och under normala förhållanden skickas din beställning inom 1-5 arbetsdagar. Skulle en produkt vara tillfälligt vara slut i lager blir du meddelad om detta och kan då välja att vänta på varan eller göra en avbeställning. Ordern räknas som giltig på restvaror i 30 dagar. H2osport.se har rätt att makulera varor i beställningar om varan skulle vara slut. Observera att vissa produkter har upp till 4 veckors leverans (läs leveranstid på produktens sida) . H2osport.se ansvarar inte för förseningar som orsakats av Posten eller fraktbolag. Betalning Betalning sker innan vara skickas till antingen Bankgiro Klarna Paypal Swish eller Payson Bankgiro 5151-7423 Swish 1235285572 Active Industry Group Sweden AB 
För internationella beställningar och stora beställningar reserverar vi oss mot om frakten måste ändras. Kontakta info@h2osport.se om du är osäker om din order blir berörd. 

Se mer information om Paypal på http://www.paypal.com,
Payson på http://www.payson.se Om Paysonfaktura ”Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 20 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.” Information om pantsättning ”Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.”

Fraktkostnad Du ser fraktkostnaden i din varukorg innan du bekräftar din order.

Ej uthämtat paket Vi förbehåller oss rätten att debitera minimum 300 kr för ej uthämtade paket/varor för att täcka frakt- och hanteringskostnader. Betalning ska ske inom 14 dagar från fakturadatum.


Ångerrätt/Öppet köp/Bytesrätt Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp eller byta din vara inom en period på 14 dagar efter att du har mottagit ditt paket. Kontakta oss alltid innan du återsänder din vara och ange vilken vara det gäller. Köparen står själv för returfrakten vid ångrat köp eller byte och varan ska vara oanvänd samt befinna sig i samma skick som varan gjorde vid leveransen. Detta gäller även varans etiketter, påsar mm. Vid byten gäller ej fri frakt.
Observera att ånger/bytes/öppetköp ej gäller
på bikiniunderdelar, för varor som fått någon typ av personlig anpassning; exempelvis monterade skidor eller förädlade produkter. 
Information om ångerrätt ”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden (läs ovan)
Tidsbegränsade perioder täcker betaltjänster som PayPal er retur. Dessa gånger är tidsbegränsat och man finner info om detta på paypal.com eller kontakta oss om du tror att fri retur kan gälla er. 

Reklamation Om en vara är trasig så kontakta oss senast 10 dagar efter leverans. Vi kontrollerar samtliga varor före leverans. En detaljerad beskrivning skall skickas till H2osport.se, gärna med en bilddokumentation. Glöm inte att lämna ditt namn, telefonnummer samt ordernummer. Fraktskador anmäls hos postkontoret där varan hämtades ut.
Reklamationsrätt upp till 2 år inom EU läs mer på https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/reklamera-fel-pa-vara-eller-tjanst/ 
Om ni vill reklamera en vara vad god och ring eller maila. 

Observera att h2osport.se har rätt att avbeställa ordrar.

Personuppgifter h2osport.se skyddar dina kunduppgifter enligt GDPR. Dessa uppgifter används endast i vårt kundregister för att underlätta kontakten mellan oss och kunden. Vill ni inte att uppgifter sparas skickar ni enkelt ett mail till info@h2osport.se och meddelar detta. 

HYRESVILLKOR 

Sportboden, Active industry group Sweden AB   

Avbokning och ändringar får ske fram till 24 timmar innan hyresperioden utan kostnad. 24 timmar eller mindre innan hyresperioden åligger hyrestagare att betala hela hyresperioden som bokats. Upp till 72 timmar betalas halva hyresbeloppet. Hela bokade hyresperioden skall betalas när den bokade hyresperioden börjats om man inte kan bevisa att man försökt att kontakta hyrestagaren i skriftlig form som sms eller mail att man vill ändra bokningen enl ovan villkor (se kontaktuppgifter nedan).  Är hyran förskottsbetalad återbetalas hyran tillbaka om den avbokas enl ovan men inte om hyresperioden redan påbörjats.  Vid sjukdom eller skada kan resterande hyra av hyresperioden återbetalas om läkare eller liknade kan skriva sjukintyg för den skadade eller sjuka. Om det gäller barn som måste vårdas av en förälder gäller samma villkor som för barnet.  Hyrestagaren skall vårda hyresobjektet och dess utrustning under hyrestiden och får inte göra några förändringar av detsamma. Hyrestagaren är skyldig att följa uthyrarens instruktioner rörande hyresobjektets skötsel. Hyresobjektet och dess utrustning ska återlämnas i oförändrat skick, frånsett normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet (och dess utrustning) och för samtliga skador som inte utgör normalt slitage. Det åligger hyrestagaren att utan dröjsmål underrätta uthyraren om detta. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtas. Vid stöld samt vid skada på hyresobjektet som åsamkats av okänd person ansvarar hyrestagaren för att göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Uthyraren och hyrestagaren skall innan uthyrningen noga besiktiga hyresobjektet och notera eventuella skador samt vid behov upprätta en utrustningslista (t.ex. på baksidan av detta avtal) som båda skall signera. Vid återlämnande av hyresobjektet skall uthyraren och hyrestagaren återigen besiktiga hyresobjektet och avvikelser skall ersättas av hyrestagaren. Uthyraren och hyrestagaren bör även göra en säkerhetskontroll av hyresobjektet för att försäkra sig om att det är säkert att köra och att det inte finns några odokumenterade skador. Förslag på säkerhetskontroll finns nedan.  Hyrestagaren förbinder sig att betala en självrisk om 10000 kr inkl moms vid skada på hyresobjektet eller utrustningens värde som motsvarar hyresobjektets värde i början av hyran. Om hyresobjektet blir stulen under hyresperioden skall hyrestagaren betala full självrisk eller hyresobjektets värde omgående. Vid skador eller slitage som ases som större än normalt t ex skador på belägg eller kanter skall skaderepration betalas av hyrestagare. Allmän vårdslöshet mot utrustning kan innebära att man enl ovan får betala hela självrisken. 

Personuppgifter h2osport.se skyddar dina kunduppgifter enligt GDPR. Dessa uppgifter används endast i vårt kundregister för att underlätta kontakten mellan oss och kunden.

Vill ni inte att uppgifter sparas skickar ni enkelt ett mail till info@h2osport.se och meddelar detta.  Active industry group Sweden AB 559079-7097 info@blasjosport.se 0739-49 09 48

Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.